hóa đơn tiền điện-EVN thu hơn 1.000 tỷ mỗi ngày trong nửa đầu năm