hoa đậu biếc-Thứ hoa rụng đầy bờ rào giờ được tiểu thương chợ mạng bán giá gần nửa triệu đồng/kg