hoa đán Trung Quốc-Chương Tử Di, Triệu Vy đọ sắc với gam đen