Hóa chất độc hại-Người phụ nữ ở Hải Phòng bị bỏng hóa chất khi lội qua mương nước