hòa-Đặt 4 loại hoa này lên bàn thờ, tài lộc chiếu rọi 3 đời, tiền tự chui vào túi