Hồ Văn Cường-Phi Nhung: 'Bây giờ càng làm từ thiện, càng bị oan ức nhưng tôi lại thích'