hố tử thần ở xã quảng bị huyện chương mỹ-Cận cảnh 'hố tử thần' sâu 5 mét, rộng hơn 10 mét ở Hà Nội