Hố tử thần-'Hố tử thần' ở Hà Nội tiến tục sụt mở rộng sau trận mưa lớn kéo dài