Hồ Thị Kim Thoa-Cựu Thứ trưởng Kim Thoa dính vụ án 2.700 tỷ, người nhà vẫn nắm DN lớn