Hồ Ngọc Hà yêu Kim Lý-Rồi ai cũng sẽ muốn một lần được yêu như cách Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà