Hồ Ngọc Hà vào khách sạn-Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bị bắt gặp cùng vào khách sạn lúc 3h sáng