hồ ngọc hà-Hot lại lời Lệ Quyên: 'Hồ Ngọc Hà có 50% bản chất đàn ông'