hồ ngọc hà-Trấn Thành chốt quỹ 8,7 tỷ đồng sau 3 ngày kêu gọi, gửi MC Đại Nghĩa, Thủy Tiên và mẹ Hồ Ngọc Hà để cứu trợ miền Trung