Hồ Gươm-Chùm ảnh: Khu vực quanh Hồ Gươm ngập trong biển rác sau đêm Giáng sinh