hộ chiếu vắc xin Covid-19-Hơn 19 triệu người Việt đã có hộ chiếu vắc xin, tra cứu thế nào?

  • Hơn 19 triệu người Việt đã có hộ chiếu vắc xin, tra cứu thế nào?

    Hơn 19 triệu người Việt đã có hộ chiếu vắc xin, tra cứu thế nào?

    Sau hơn 1 tháng chính thức triển khai xác nhận hộ chiếu vắc xin Covid-19, hơn 19 triệu người dân đã được ký xác nhận. Hàng chục triệu mũi tiêm khác đang chờ 'làm sạch' dữ liệu để hoàn thành trước ngày 1/6.

  • Tuần tới bắt đầu cấp hộ chiếu vắc xin

    Tuần tới bắt đầu cấp hộ chiếu vắc xin

    Tuần tới, người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu vắc xin COVID-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vắc xin được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID. Hiện đã có 1000 người được cấp hộ chiếu vắc xin.