hộ chiếc vaccine-Hơn 19 triệu người Việt đã có hộ chiếu vắc xin, tra cứu thế nào?