hồ bắc-Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ca khúc 'Làng tôi' qua đời