HLV tuyển Thái Lan-Thái Lan sợ HLV Nhật Bản 'bỏ của chạy lấy người'