HLV Solskjaer-HLV Solskjaer đặc biệt khen ngợi một học trò sau trận đấu nhạt nhoà