HLV Park Hang-seo-Người đại diện: 'Lương HLV Park cứ nên theo hợp đồng'