HLV Park Hang-seo-Năm 2020, bóng đá Việt Nam đứng trước thách thức và cơ hội!