HLV Park Hang-seo-Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan, tương lai thầy Park ngã ngũ