HLV Park Hang-seo-Lộ danh sách ĐT Việt Nam ở trận chiến với ĐT Thái Lan