HLV Laurent Banide-Thầy cũ của Thierry Henry bất ngờ tìm đến Incheon, muốn làm thầy Công Phượng