HLV Indonesia-Phóng viên cụt tay người Indonesia tác nghiệp tại SeaGames 31: Câu chuyện nhiều cảm xúc phía sau!