HLV Bert van Marwijk-Trưởng đoàn UAE: Đấu tuyển Việt Nam, chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi