hlv andersen-Công Phượng gặp khó ở Incheon United: Liệu 'phượng' có sớm nở trước mùa hè?