HL Hà Tĩnh-Tạm hoãn tổ chức trận đấu Viettel gặp HL Hà Tĩnh