hình ảnh di chuyển nhanh hơn người-Hình ảnh trong gương của cậu bé Mỹ di chuyển nhanh hơn người thật