hình ảnh chụp phổi-So sánh ảnh chụp phổi của bệnh nhân COVID-19 đã tiêm và chưa tiêm vaccine, phát hiện điều kinh ngạc