HIMARS-Hỏa lực HIMARS gây khó ở Kherson, Nga tìm cách hóa giải