Higuian-Higuain ăn mừng bàn thắng bằng cách... vùi đầu vào ngực fan nữ