hiệu năng-Galaxy A12 xứng danh 'kẻ đa tài', làm gì cũng tỏ ra lợi hại