Hiệp Gà-Con gái Hiệp Gà 17 tuổi: Phổng phao, cao lớn, được khuyên đi thi Hoa hậu