hiện tượng mạng-Liên tục bị chê mất chất, gian dối, phía bà Tân Vlog đã có tuyên bố bất ngờ