hiện trường cháy kho hóa chất-Cận cảnh hiện trường vụ cháy kho hóa chất ở quận Long Biên