hiếm muộn-Nhìn chiếc bụng phẳng lỳ và mảnh vải vừa lôi ra khỏi người con dâu, tôi chết đứng khi nghĩ đến những lời nói trước đó của vợ chồng con