H’Hen Niê-H'Hen Niê buồn thiu khi phải nộp 12 triệu tại sân bay xứ người