Hẹn hò-Chia tay, người yêu nằng nặc bắt đền 'cái ngàn vàng