Heerenveen-Trang thông tin chuyển nhượng thế giới gây ngạc nhiên với định giá về Văn Hậu