Hệ điều hành của Huawei-Chưa ra mắt, hệ điều hành thay thế Android của Huawei đã được dự đoán thất bại