Hazard-Maguire bị Hazard vượt mặt trong cuộc bầu chọn giải The Worst