hậu trường-Thương Ngày Nắng Về: Ngã ngửa trước hậu trường đi trời Tây của NSND Minh Hòa