hạt đậu-Vì sao thêm muối vào quá sớm thì ninh đậu khó nhừ?