Hari Won-Hari Won gây tranh cãi khi chia sẻ quan điểm chọn bạn xinh mà chơi vì 'đa số người đẹp không sân si'