Hari Won-Nói tiếng Việt không sõi, Hari Won có xứng làm MC?