Hari Won-Trấn Thành nói lời gây sốc về Hari Won trong đám cưới Ông Cao Thắng - Đông Nhi