hào nam-Cảnh sát điều xe thang chữa đám cháy quán karaoke 9 tầng