hảo hoạn-Ảnh: Hiện trường vụ xe bồn chở xăng hóa quả cầu lửa khiến 6 người tử vong