hành xử côn đồ-Bị nhắc vì đi ngược chiều gây tắc đường, tài xế hùng hổ lao xuống dọa nạt, đánh người