hành vi hiếp dâm-Bắt giam bác sĩ hiếp dâm và đánh nữ điều dưỡng bị thương