hành hạ trẻ em-Diễn biến mới nhất vụ bé gái 11 tuổi bị bố treo lên trần nhà, đánh đập