hàng xóm-Bị chó phóng uế trước cửa, chủ nhà gọi hàng chục côn đồ đến dằn mặt hàng xóm