hàng tết-Ngày thu 200 triệu, chủ sạp hoa quả tiết lộ bất ngờ ngày cận Tết