Hàng loạt ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng-Người bán cá ở TP Hải Dương xét nghiệm lần thứ 4 mới xác định nhiễm Covid-19