Hàng không Việt Nam-Hàng không thiệt hại hơn 30 nghìn tỷ vì Covid-19, bộ GTVT xin miễn giảm thuế, phí