Hàng không Việt Nam-Vì sao các hãng hàng không Việt Nam vẫn bị lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng?